ZWROT ZAMÓWIENIA

Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru. W razie odstąpienia przez Klienta od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wzajemne świadczenia Klienta i PPH INDUSTRIAL DESIGN podlegają zwrotowi.

Odstąpienie przez Klienta od umowy wymaga złożenia przez Klienta pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na formularzu “Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość” zgodnego z załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) (ściągnij dokument w PDF) i wysłania dokumentu wraz ze zwracanym produktem oraz dokumentem potwierdzającym zakup (np. paragon lub faktura) na poniżej wskazany adres przed upływem wskazanego powyżej terminu.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dowód zakupu oraz zwracany towar należy wysłać na adres:
PPH INDUSTRIAL DESIGN
bellaneo.com
ul. Kolumba 12
70-035 Szczecin

UWAGA! W przypadku braku oświadczenia, produktu lub dowodu zakupu w przesyłce zwrotnej, zwrot nie może zostać dokonany.

Pieniądze zwrócone zostaną Klientowi we wskazany przez niego sposób, np. na podany przez Klienta numer rachunku bankowego w chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez klienta będącego konsumentem dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, tj. nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne metki i opakowanie.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Przesyłkę ze zwracanym produktem należy przesłać na swój koszt, firma PPH INDUSTRIAL DESIGN nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.

Administrator danych osobowych Klienta sklepu internetowego bellaneo.com (PPH INDUSTRIAL DESIGN z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bolesława Śmiałego 44/6, 70-350) informuje, że dane osobowe ujawnione w powyższym formularzu przetwarzane będą wyłącznie dla celów rozpatrzenia składanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Bez odrębnej zgody ujawnione dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ww. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celów o których mowa wyżej.